شرط بندی فوتبال

آموزش روش های بردن در پیش بینی فوتبال

برد در مسابقات فوتبالی

در این مقاله بی نظیر با بهترین روش پیش بینی فوتبال آشنا می شویم. دنبال کردن رویداد های‌ ورزشی برای برخی افراد نه تنها یک سرگرمی بلکه یک منبع درآمد زایی محسوب می شود. خصوصا برای کسانی که اطلاعات خوبی درمورد رشته های‌ ورزشی از جمله فوتبال دارند.

اما جدا از اطلاعات فوتبالی، باید اطلاعات خوبی هم در زمینه نحوه شرط بندی فوتبال داشته باشیم. تا بتوانیم از هر رویداد سود خوبی کسب کنیم.

چگونه می توان میلیونها تومان در شرط بندی برنده شد ؟

در کمتر از ۲۰ دقیقه این مقاله ارزشمند را کامل مطالعه کنید و با روشها و اصطلاحات شر ط بندی فوتبال آشنا شوید.

حضرات بت
حضرات بت

آموزش روش های مختلف شرط بندی فوتبال

با افزایش معلومات و صبر و حوصله خواهید توانست قدم به قدم در این راه پیشرفت کنید. و به یک حرفه ای تبدیل شوید و بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال را داشته باشید.

قطعا برای بیشتر کسانی که علاقه به مبحث شرط بندی دارند. همیشه دغدغه ای وجود دارد. که چگونه باید موفق شد؟چگونه در شرط بندی های‌ مختلف درآمد خوبی بدست آورند؟

به طور کلی هدف کاربری که شرط بندی می‌کند در کنار تفریح سود آوری و کسب درآمد .است. اما باید بدانید که همیشه داستان از این قرار نیست.

حتی بهترین و قوی ترین شرط بندان هم دچار باخت می شوند. و شما باید همیشه این موضوع را در نظر بگیرید.

برای ورود به سایت شرط بندی فوتبال، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید. بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

برخی اصطلاحات مهم در پیش بینی فوتبال

۱- ضریب برد

در تمامی پیش بینی های‌ ما یک ضریب برد. در مقابل هر موقعیت «لاین» پیش بینی موجود است. که با استفاده از آن میتوان مبلغ برد را محاسبه کرد. کافی است. از فرمول میزان برد استفاده کنیم:

۲- فسخ

منظور این است که ما نه برنده شده ایم. و نه بازنده و کل مبلغ پیش بینی به حساب ما باز خواهد گشت.

۳- نصف برد

هر گاه اصطلاح نصف برد به کار میرود به معنای این است. که شما نیمی از میزان برد که در بند ۱ به آن اشاره شده است. را برده اید. پس کل مبلغ پیش بینی و نیمی از میزان برد. به حساب شما باز گردانده خواهد شد.

بیشتر مطالعه کنید  بهترین استراتژی در شرط بندی فوتبال
۴- کامل باخت

بدین معنا است. که ما کل مبلغ پیش بینی را از دست داده ایم.

۵ – نصف باخت

هر گاه اصطلاح نصف باخت به کار می رود. به معنای این است که شما نیمی ازمبلغ پیش بینی را از دست داده اید. و نیمی دیگر به حساب شما باز گردانده خواهد شد.

۶- کامل برد

بدین معنا است که شما کامل برده اید. و کل مبلغ پیش بینی به اضافه مبلغ میزان برد به حساب شما باز گردانده خواهد شد.

برای ورود به سایت شرط بندی فوتبال، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

۷- پیش بینی تکی

در پیش بینی تکی ضریب شرط پیش بینی تکی انتخاب شده. در مبلغی که شما شرط بندی کرده اید ضرب شده. و اگر شرط با برد همراه شود. به حساب شخص واریز می‌شود. و اگر شرط با باخت همراه شود. تمام مبلغ شرط بندی شده را شخص خواهد باخت.

۸- پیش بینی میکس

در پیش بینی میکس که به آن کمبو هم گفته می شود. چند شرط مختلف را همزمان با هم انتخاب میکنیم. و ضریب آن به وسیله ی حاصل ضرب تمام ضرایب شرط ها در همدیگر به دست می آید. دقت داشته باشید که پیش بینی از نوع میکس شما از هر بازی حداکثر یک گزینه را می توانید. انتخاب کنید. و امکان انتخاب دو گزینه در یک بازی برای شما وجود ندارد.

حضرات بت فوتبال
حضرات بت فوتبال

بهترین ترفندهای شرط بندی فوتبال

این نوع پیش بینی ترکیبی از پیش بینی های‌ تکی و میکس میباشد مثلا فرض کنید شما چهار شرط برد رئال با ضریب ۲ ، برد اتلتیکومادرید با ضریب ۳ ، برد یوونتوس با ضریب ۴ و برد پاری سن ژرمن با ضریب ۵ را انتخاب کرده باشید. آنگاه ترکیب های‌ حاصل از پیش بینی های‌ شما به صورت ترکیب های‌:

۱ از ۴ ، ۲ از ۴ ، ۳ از ۴ و ۴ از ۴

میباشند. که در زیر نحوه ی محاسبه ی هرکدام از ترکیب ها را برای شما توضیح خواهیم. داد. توجه داشته باشید در این نوع پیش بینی به جز ترکیب ۴ از ۴ که هیچ فرقی با میکس ندارد. با باخت یکی از شرط ها بقیه شرط ها باخت نمیشوند. و فقط ترکیب هایی که دارای این شرط ها باشند با باخت مواجه می شوند.

برای ورود به سایت پیش بینی فوتبال ، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید. بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

بیشتر مطالعه کنید  معرفی انواع شرط بندی فوتبال

ترکیب ۱ از ۴

این ترکیب ها ۴ گزینه ی جداگانه ی برد رئال با ضریب ۴ ، برد اتلتیکو با ضریب ۲، برد یوونتوس با ضریب ۳ ، برد پاریسن ژرمن با ضریب ۵ بوده و حداکثر ضریب پرداختی برای آن در صورتی اتفاق می افتد. که تمام شرط های‌ ما با برد همراه شوند ضریب برد ما می شود. مجموع تمام ضرایب یعنی:

۱۴ = ۵ + ۴ +۳ +۲

و اگر هرکدام از شرط ها باخت شوند فقط همان شرط از بین رفته و بقیه ی شرط ها تا مادامی که برنده باشند. از بین نمی روند. مثلا اگر شرط مربوط به رئال مادرید را ببازیم و شرط مربوط به اتلتیکو ، یوونتوس و پاریسن ژرمن را ببریم آنگاه شرط مربوط به رئال مادرید از بین رفته و ضریب ما برابر با

۱۲ = ۵ + ۴ + ۳

خواهد بود.

فوتبال در حضرات بت
فوتبال در حضرات بت

ترکیب های ۲ از ۴

این ترکیب ها شامل تمام حالت های‌ دو گانه از ۴ شرط انتخاب شده ی ما می باشد که شامل:

برد رئال و برد یوونتوس برد  پاریسن ژرمن و برد اتلتیکو برد اتلتیکو و برد  پاریسن ژرمن برد اتلتیکو و بردیوونتوس

 

میباشد که ضریب هر کدام از حالت ها به وسیله ی حاصل ضرب ضریب های‌ دو شرط داخل آن حالت به دست می آید. مثلا در ترکیب برد رئال و برد اتلتیکوضریب این حالت می شود ۶ = ۲ * ۳ ، یا حالت برد اتلتیکو و برد یوونتوس ضریب می شود ۱۲ = ۳ * ۴ و حداکثر ضریب ما از جمع ضرایب تمام حالت ها با همدیگر به دست می آید که می‌شود.

۸۱= ۶ + ۸ + ۱۰ + ۱۲ + ۲۵ + ۲۰

 

دقت داشته باشید. که اگر یکی از شرط های‌ ما با باخت همراه شود. فقط همان حالت هایی که این شرط ها را داشته اند باخت می شوند. و بقیه ی حالت ها برنده خواهند. بود. مثلا اگر شرط برد رئال را باخته و بقیه ی شرط ها را ببریم آنگاه سه حالتی که برد رئال را دارند. حذف شده و ۳ ترکیب:

برد اتلتیکو و برد یوونتوس برد اتلتیکو و برد پاری سن ژرمن

را خواهیم برد و ضریب برد ما می‌شود. مجموع ۳ حالت برنده یعنی ۴۷ = ۱۲ + ۱۵ + ۲۰

یا مثلا اگر شرط های‌ برد رئال و برد اتلتیکوبا باخت همراه شوند. آنگاه تمام حالت هایی که برد اتلتیکو و برد. رئال در آن ها بوده حذف شده. و بنابراین فقط حالت برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن باقی خواهد ماند. و ضریب برد ما برابر ۲۰= ۴*۵ خواهد بود.

حضرات نیوز بت
حضرات نیوز بت

 

شرط بندی در بهترین سایت پیش بینی فوتبال

ترکیب های ۳ از ۴

این ترکیب ها شامل تمام حالت های‌ ۳ گانه از ۴ شرط انتخاب شده ی. ما می باشد. که شامل:

بیشتر مطالعه کنید  بت فوروارد 2020 رو به جلو در دنیای شرط بندی

 

۱ برد رئال  برد اتلتیکو   برد یوونتوس ۲برد رئال  برد اتلتیکو   برد یوونتوس  ۳ برد رئال  برد برد پاری سن ژرمن

 

تمام توضیحات مربوط به چگونگی محاسبه برد و باخت ها و ضرایب همانند ترکیب های‌ ۲ از ۴ بوده با این تفاوت که در ترکیب های‌ ۲ از ۴ ما حالت های‌ دوگانه ی شرط ها را به کار میبردیم. و در ترکیب های‌ ۳ از ۴ حالت های‌ سه گانه ی شرط ها را به کار میبریم.

ترکیب ۴ از ۴

این ترکیب فقط دارای یک حالت برد رئال ، برد اتلتیکو ، برد یوونتوس و برد پاری سن ژرمن بوده. و نحوه ی برد و باخت در آن درست مثل میکس بوده که با باخت یکی از شرط ها تمام ترکیب ما با باخت مواجه می‌شود.

و ضریب ما نیز به مانند میکس از ضرب تمام شرط ها در هم ایجاد می‌شود یعنی

۱۲۰ = ۲ * ۳ * ۴ * ۵

 

دقت داشته باشید. که در شرط بندی به صورت سیستمی حالت های‌ ممکن ما برای n شرط از ترکیب های‌ ۱ گانه شروع شده. و به n گانه ختم می‌شود. مثلا برای ۵ شرط ترکیب های‌ ممکن ما شامل «۱ از ۵» ، «۲ از ۵» ، «۳ از ۵» ، «۴ از ۵» و «۵ از ۵» میباشد و چیزی به نام ترکیب ۶ گانه «۶ از ۵» وجود ندارد.

حضرات بت نیور
حضرات بت نیور

توصیه پایانی حضرات نیوز :

هوشیار و با دقت باشید، این موضوع به این معنا است که با احساسات خود برای شرط بندی ها تصمیم نگیرید. چه در حالت خوشحالی و چه در حالت های‌ عصبی و نا امیدی. در حالت خواب و بیداری شرط بندی نکنید. بعد از باخت های‌ خود که ناراحت هستید. سریعا پیگیر شرط بندی نباشید.

قبل از این که شرط بندی کنید. حتما تحقیق کنید. و به آمار ها و آنالیز های‌ قبلی و کلی دقت کنید. متکی به یک سایت نباشید. و سایت های‌ مختلف را برای بازی های‌ مختلف بررسی کنید. و سپس ضرایب بازی های‌ آن ها را بررسی کنید و با توجه به آن پیش روی کنید.

برای ورود به سایت پیش بینی فوتبال، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

حتما برای شرط بندی خود یک جدول برنامه ریزی داشته باشید. و روی هر ورزشی و با هر بازی دیگری با هر ضریبی فقط برای برد و هدف موفق شدن شرط بندی نکنید.

تا طبق برنامه ریزی خود درست پیشروی کنید. و به اهداف خودتان راحت تر برسید. این که همیشه به موفقیت فکر کنید. عالی است اما همیشه این اتفاق نمی افتد. گاهی برنده بودن به معنای مدیریت درست و جلوگیری از باخت های‌ غیر قابل جبران میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا