سایت های شرط بندی

شرط بندی فوتبال پولی

شرط بندی فوتبال پولی

بهترین سایت شرط بندی فوتبال یکی از مهم ترین روش های شرط بندی در سایت ها می باشد کـه انواع مختلفی دارد و ضریب های مختلفی هم دارد. در سایت حضرات نیوز و در این پست با اصطلاحات پیش بینی فوتبال آشنا میشویم، در مقالات قبلی بـه طور کلی درمورد پیشبینی فوتبال و همچنین ترفندهای برد در شرط بندی فوتبال صحبت کردیم.

برای ورود به سایت شرط بندی فوتبال، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید. بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

شرط بندی فوتبال پولی

برد، باخت و مساوی طبق معمول با «۲X1» نشان داده می‌شوند، اما این بـه معنی ۲ ضربدر ۱ نیست!

۱= برد میزبان

۲= برد میهمان

X= مساوی

W1= برد میزبان

W2= برد میهمان

OVER= گل بیشتر

UNDER= گل کمتر

BTS= گل هردو تیم

۱X= شانس ۲برابر «میزبان»

۲X= شانس ۲برابر «میهمان»

۱۲= عدم تساوی در بازی

HT= نتیجه نیمه اول

FT= نتیجه کل بازی

HT-FT= نتیجه نیمه اول + کل بازی

EVEN= نتیجه زوج «مثلاً: ۱-۱»

ODD= نتیجه فرد «مثلاً: ۲-۱»

DNB= فسخ شرط

LAST GOAL= تیمی کـه اخرین گل را بزند

FIRST GOAL= تیمی کـه نخستین گل را بزند

GBH= در هردو نیمه گل زده شود

CS= پیشبینی دقیق

OWN GOAL= گل بـه خودی

«COME FROM BEHIND AND WIN «CRBAW= یک تیم عقب بیوفتد اما جبران کند و بازی را ببرد

بیشتر مطالعه کنید  سایت بت فوروارد

SENDING OFF= اخراج و کارت قرمز

CORRECT SCORE FLEX= نتیجه دقیق پیشبینی «CSF»

برای ورود به سایت شرط بندی فوتبال، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید. بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

اصتلاح فوتبالی
شرط بندی فوتبال پولی  شرط بندی فوتبال پولی

روی چه ضریبی شرط ببندیم؟

روی ضریبی شرط ببندید کـه ارزش داشته باشد، مثلاً: ضریب ۱.۰۳ ارزش بت زدن ندارد، درصورت برد مبلغ ناچیزی را برنده می‌شوید. ودر صورت باخت کل مبلغ را از دست میدهید.

اول روی تیمی شرط ببندید کـه شانس برد بیشتری داشته باشد. و سپس یک ضریب ارزشمند مثل: ۱.۱ یا ۱.۵ را انتخاب کنید کـه ارزش ریسک کردن داشته باشد. و یادتان باشد کـه بیش از حد و هر روزه بت نزنید و منتظر ضرایب ارزشمند باشید.

* فسخ

هر کجا کلمه فسخ به کار برود یعنی نه برده ایم و نه باخته ایم. شرط فسخ شده و مبلغ شرط بـه حساب باز می‌گردد.

* نصف برد

هر کجا کلمه نصف برد به کار برود. یعنی نیمی از میزان شرط را برده ایم. بنابراین مبلغ اصلی بـه همراه نیمی از میزان برد بـه حساب باز میگردد.

* نصف باخت

هر کجا کلمه نصف باخت به کار برود یعنی نیمی از میزان شرط را باخته ایم. بنابراین نصف مبلغ شرط کسر شده و نصف دیگر بـه حساب می‌گردد.

* برد یا باخت کامل

باخت کامل بـه معنای از دست دادن تمام مبلغ شرط اسـت «تمام پولی را کـه برای شرط گذاشته بودید میبازید» و برد کامل هم بـه معنای بردن تمام مبلغ شرط. «مبلغ شرط بـه همراه مبلغ برد بـه حساب تان باز می‌گردد».

شرطبندی فوتبالی
شرط بندی فوتبال پولی  شرط بندی فوتبال پولی

فرمول محاسبه ضریب برد در شرط بندی فوتبال پولی

در مقابل هر موقعیت پیشبینی یک ضریب برد وجود دارد. با استفاده از این ضریب می‌توانیم. میزان برد خودرا حساب کنیم.بـه گزارش حضرات نیوز  با استفاده از فرمول زیر می‌توانید. حساب کنید کـه چقدر برنده میشوید.

بیشتر مطالعه کنید  سایت پیشبینی باربی بت

«۱-ضریب برد» x مبلغ شرط = مبلغ نهایی

مثال: مثلاً شـما ۱۰ هزار تومان با ضریب ۱.۳۰ روی برد تیم تان شرط بسته اید. در ابتدا ضریب را منهای ۱ میکنید «۱-۱.۳۰» و باقیمانده را در ۱۰ «۱۰ هزار تومان مبلغ شرط» ضرب میکنید. باقیمانده مبلغ برد شـما می باشد.

«۱ – ۱.۳۰» * ۱۰ = ۳

این شماره یعنی درصورت برد شـما ۱۳ هزار تومان برنده می‌شوید. کـه با جمع مبلغ اصلی « یا میران ریسک» نهایتا ۲۳ هزار تومان بـه حساب شـما باز میگردد.

انواع آپشن ها در شرط بندی فوتبال پولی

همانطور کـه در مطالب قبل بیان کردیم، شناخت کامل بر روی لیگ ها و تیم ها و همچنین بررسی دقیق بازی ها و نتایج مهم ترین المان ها برای پیشبینی های دقیق می باشند. بـه گزارش سایت حضرات نیوز بنابراین اگر استراتژی خود را تعیین کرده‌اید. با ما همراه باشید تا با اصطلاحات فوتبال و مهم ترین قوانین و قواعد دنیای شرط بندی ورزشی آشنا شویم.

برای ورود به سایت شرط بندی فوتبال، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید. بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

برد، باخت و مساوی

بـه طور کلی شـما بر روی یکی از ۳ حالت: برد، باخت و مساوی شرط بندی میکنید. «برد میزبان»؛ «برد میهمان»؛ «مساوی».

شرط بندی فوتبال در حضرات
شرط بندی فوتبال پولی  شرط بندی فوتبال پولی

 

شرط بندی فوتبال پولی

شـما بر روی گل بیشتر «بیش از ۲ گل» شرط می بندید. این آپشن می‌تواند. تنها مختص بـه تیم شـما، یا مختص بـه مجموع گل های هردو تیم باشد. «۲ گل = فسخ شرط و کمتر از ۲ گل = باخت».

بیشتر مطالعه کنید  سایت لئون بت

گل کمتر هم بـه معنی شرط بندی روی بـه ثمر رسیدن

۲ یا کمتر از ۲ گل اسـت «۲ گل = فسخ شرط و بیش از ۲ گل = باخت».

این آپشن همانند قبل. شامل «فقط نیمه اول. فقط نیمه دوم و هردو نیمه» می‌باشد.

گل هردو تیم

شـما پیشبینی میکنید. کـه هردو تیم میتوانند گل بزنند. «بدون احتساب تعداد».

شانس دوبرابر

شـما پیشبینی میکنید کـه تیم تان برنده نهایی اسـت یا مساوی میکند. «بدون احتساب گل هر ۲ مورد = برد».

برد در نیمه اول یا دوم

شـما روی نتیجه فقط «نیمه اول» یا «فقط نیمه دوم» شرط می بندید.

برد، برد | باخت، باخت

شـما روی برد در نیمه اول و همچنین کل بازی یا باخت در نیمه اول و همچنین باخت در کل نیمه شرط می بندید.

«شامل دو قسمت: برد، باخت میهمان یا میزبان».

برای ورود به سایت شرط بندی فوتبال، جهت شرط بندی رو تیم مورد علاقه خود می توانید. بر روی گزینه “ورود به وب سایت” کلیک کنید.

شرط بندی فوتبالی
شرط بندی فوتبال پولی  شرط بندی فوتبال پولی

شرط بندی فوتبال پولی

شـما پیشبینی میکنید کـه بازی کارت قرمز خواهد داشت یا خیر.

شروع دوباره

یعنی: یک تیم عقب بیوفتد اما در نهایت با جبران عقب افتادگی برنده بازی شود.

بهترین سایت شرط بندی فوتبال

شـما پیشبینی می‌کنید کـه کدام یک از تیم ها گل اول یا آخر را میزند.

پیش بینی دقیق

شـما دقیقا پیشبینی می‌کنید کـه کدام تیم با چند گل بازی را می‌برد.

دکمه بازگشت به بالا